ایدز

تعاریف و اطلاعات عمومی درباره ایدز

پيشگيرى از ابتلا به اچ آی وی و بيمارى ایدز

براي پيشگيری ازانتقال از راه تماس جنسى، استفاده از كاندوم به عنوان محافظ فيزيكى توصيه مى شود. در معتادين تزريقى هم عدم استفاده از سرنگ هاى مشترك در هنگام تزريق مهمترين عامل جلوگيرى از ابتلا به اين بيمارى است. لذا در مراكزى كه براى اين كار تاسيس شده اند سرنگ رايگان در اختيار معتادين تزريقى قرار داده مى شود. براى جلوگيرى از انتقال از مادر به كودك نيز توصيه هاى درمانى خاصى در مراكز مشاوره بيماری هاى رفتارى صورت مى گيرد كه با انجام آنها درصد انتقال از مادر به كودك بسيار كاهش مى يابد. با اين وجود، در حال حاضردر جهان متاسفانه هر روز 6000 نفر به اين بيمارى مبتلا مى شوند. تاسف بارتر اينكه اكثريت اين مبتلايان را نوجوانان و جوانان و نيروهاى فعال جوامع تشكيل مى دهند. و اينكه قسمت اعظم اين تعداد، از كشورهاى آفريقايى و كشورهاى درحال توسعه مي باشند. در كشور ايران نيز بر اساس آخرين آمار و ارقام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى در شهریورماه سال 94 تعداد مبتلايان نزديك به 29414 نفر مي باشند. با بررسى روند بيمارى ايدز در ايران در چند سال اخير اين نكته مشخص مي شود كه عامل اصلى انتقال بيمارى از اعتياد تزريقى به تدريج به طرف روابط جنسى محافظت نشده در حال چرخش بوده و درصد زنان مبتلا نسبت به مردان در حال افزايش است.

روز جهانى ايدز

روز جهانى ايدز از سال 1988 به منظور افزايش بودجه و افزايش آگاهى، آموزش و مبارزه با تبعيض به اول دسامبر (برابر با 10 آذرماه) هر سال اطلاق مى گردد و هر ساله براى اين روز، شعار خاصى در نظر گرفته مى شود، هدف عمده از اين كار اين است كه به عموم مردم يادآورى شود که این بیماری از بين نرفته و هنوز كارهاى زيادى هست كه در مورد HIV بايد انجام شود.

در روز جهانى ايدز مردم لباس هاى شان را به روبان قرمز مزين مى كنند تا توجه و مراقبت در برابر HIV و AIDS را متذكر شده و به ديگران يادآور شوند كه تعهد و پايبندى و حمايت آنها مورد نياز است.

هدف از روز جهانی ایدز: پیش رفتن به سمت صفر
به صفر رساندن مرگ ناشى از ايدز
به صفر رساندن برچسب و تبعيض
به صفر رساندن مبتلايان جديد

روبان قرمز

به منظور هم راستا كردن تلاش هاى جهانى براى روز جهانى پيشگيرى و كنترل بيمارى HIV/AIDS براى اين بيمارى در نظر گرفته شده است كه 1 دسامبر برابر با 10 آذرماه مي باشد در اين روز با توجه به اطلاع رسانى هايى كه در تمام كشورهاى دنيا صورت ميگيرد مردم و مسئولان براى مبارزه با اين بيمارى و همچنين حمايت از بيماران مبتلا به هم پيمان مي شوند. HIV/AIDS همچنين براى تاثير گذارى بيشتر، روبان قرمز را سمبل اين بيمارى برگزيده اند. مردم با نصب اين روبان روى قلب خود نشان مي دهند كه از بيماران مبتلا به HIV/AIDS حمايت ميكنند و تمام تلاش خود را براى پيشگيرى و كنترل اين بيمارى بكار ميگيرند. از آنجايى كه براى اين بيمارى تاكنون درمان و يا واكسن موثر خاصى پيدا نشده است لذا تنها راه جلوگيرى از انتشار آن ، جلوگيرى از ابتلاى افراد جديد به اين بيمارى است. بنابر اين يكى از موثرترين راه كارها، افزايش اطلاعات و آگاهى هاى مردم خصوصا نسل جوان از راه هاى انتقال اين بيمارى و چگونگى محافظت در برابر آن است. پر واضح است كشورهايى كه قسمت اعظم جمعيت آنها را نسل جوان تشكيل ميدهند در صورت از دست دادن فرصت آموزش و پيشگيرى، احتمالا با چالش و گرفتارى هاى گاها جبران ناپذيرى مواجه خواهند شد. چنانچه بسيارى از كشورهاى آفريقايى دچار اين معضل شد هاند و در حال حاضر با مشكلات بسيار بزرگ انسانى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى و .... دست و پنجه نرم مي كنند. در طرف ديگر ماجرا، كشورهايى هستند كه توانسته اند گام هاى موثری براى پيشگيرى از بيمارى HIV/AIDS بردارندو در كنترل آن موفق شوند. يكى از علل موفقيت اين كشورها، تاكيد بر آموزش جمعيت عمومى خصوصا نسل جوانشان در جهت مراقبت از ابتلا به اين بيمارى بوده است.

ایدز از کجا آمده است؟

HIV/AIDS براى اولين بار در سال 1981 در  آمريكا از افراد همجنس گراى مرد گزارش گرديد. بعد از آن رشد تعداد مبتلايان به اين بيمارى درميان هردو جنس زن و مرد چنان سريع بود كه در سال 2000 شوراى امنيت سازمان ملل از بیماری HIV/AIDS به عنوان تهديدى امنيتى براى كشورها ياد كرد. طبق آخرين آمار منتشر شده در سال 2014 در جهان، تعداد مبتلايان به اچ آی وی و ایدز که زنده هستند حدود 35,000,000 نفر مى باشد كه تعداد 1,200,000 نفر از آنها درسال اخير به اين بيمارى مبتلا شده اند و همچنين تعداد 1,500,000 نفر نيز به علت رسيدن به مرحله ايدز جان خود را از دست داده اند.